Pytanie
Jak prawidłowo rozliczyć czas pracy pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym?
Pracownicy świadczą pracę w systemie wydłużonego dobowego wymiaru czasu pracy - do 12 godzin. Przedłużony dobowy czas pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy (art. 135 § 1 k.p.). Są sytuacje kiedy pracownicy, którzy mają w harmonogramie zaplanowany czas pracy np. na 4 godziny w danym dniu, świadczą ją przez 12 godzin lub też świadczą pracę w "harmonogramowo" dniu wolnym od pracy.
Jak rozliczyć powstałe nadgodziny?
W jakiej wysokości wypłacić dodatki za nadgodziny?