Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, świadcząca usługi w zakresie nauki jazdy, uzyskuje przychody w przeważającej mierze z usług wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Każda wpłata jest kwitowana dokumentem kasowym: kasa przyjmie (KP).
Czy w tej sytuacji sprzedaż można ewidencjonować w PKPiR w ten sposób, że na koniec miesiąca sporządzane jest zestawienie sprzedaży bezrachunkowej i na podstawie tego dokumentu zbiorczo pod ostatnim dniem miesiąca wpisywana jest ta część sprzedaży, a w przypadku sprzedaży rachunkowej sprzedaż jest ewidencjonowana na podstawie każdego rachunku oddzielnie?
Czy stosując podobne ułatwienia zestawieniem (ewidencją) sprzedaży powinno się objąć całą sprzeda z danego okresu i dokonać tylko jednego zapisu w PKPiR dotyczącego całej sprzedaży?
Przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia podmiotowego i przedmiotowego w VAT.
PKPiR prowadzona będzie przez biuro rachunkowe.