Pytanie
Nauczyciel (staż pracy - 39 lat, wiek - 58 lat) pełni w szkole funkcję wicedyrektora i realizuje 9 godzin zajęć dydaktycznych. W związku z tym, że od nowego roku szkolnego ilość oddziałów w szkole spadnie do 11, zlikwidowane będzie stanowisko wicedyrektora. W szkole nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze godzin (w innych szkołach również). Nauczyciel nie chce odejść na emeryturę w 2006 r., tylko w 2007 r.
Czy można nauczyciela przenieść w stan nieczynny?
Jakie są możliwości rozwiązania tej kwestii?