Pytanie
Podatnik nabył od klienta z Chin towar. Towar dotarł drogą morską do Hamburga 28 grudnia 2012 r., tam został oclony przez przedstawiciela fiskalnego (zwolnienie z cła i dokument celny z dnia 4 stycznia 2013 r.). Nie dokonaliśmy więc importu w świetle ustawy o VAT a WNT. Faktura za towar od chińskiego dostawcy jest z grudnia 2012 r. Zwolnienie z cła z 4 stycznia 2013 r. Do Polski towar dotarł 6 stycznia 2013 r. Faktura za transport na drodze Shanghai-Hamburg i Hamburg-Polska oraz koszty ubezpieczenia i pośrednika fiskalnego jest z 28 grudnia 2012 r. Rachunek za cło i dokument odprawy celnej jest z 4 stycznia 2013 r.
Jak podatnik VAT powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą uproszczoną zakup towarów (import z Chin) oraz wykazać w remanencie na dzień 31 grudnia 2012 r.?
W jakiej wartości ująć towar w księdze 2012 r. (wykazać na remanencie)?
Czy skoro ten zakup jest uważany za wewnątrzwspólnotowe nabycie, to pomimo, że faktura jest wystawiona na nas przez chińskiego dostawcę w 2012 r. to nie powinniśmy go ujmować na remanencie i wykazać zakup dopiero w 2013 r. (ująć do kol. 10 – zakup towarów handlowych w styczniu 2013 r.; jeśli wykazać w remanencie w 2012 r. jako towar poza zakładem podatnika to jak ująć koszty poniesione z tytułu cła (rachunek za cło od przedstawiciela fiskalnego lub wartość cła wynikającą z dokumentu celnego - skoro te noszą datę 4 styczeń 2013 r. (należność za towar opłaciliśmy w listopadzie i grudniu 2012 r.)?