Pytanie
Czynny podatnik VAT, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się na podstawie PKPiR, w latach 2009-2011 stosowała błędną stawkę VAT do sprzedawanego drewna opałowego. Zamiast 7%, a później 8% naliczała VAT według stawki 22%, a później 23%. Po zauważeniu błędu podatnik wystawił faktury korygujące do sprzedaży udokumentowanej fakturami VAT. Równocześnie wystawił protokoły do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej. W wyniku dokonanych korekt wartość brutto sprzedaży z faktur, jak i sprzedaży detalicznej nie uległa zmianie. Został obniżony VAT oraz w konsekwencji podwyższona wartość netto przychodu. Korekta VAT dotycząca sprzedaży detalicznej została odniesiona do miesięcy, w których sprzedaż miała miejsce. Sporządzono korekty deklaracji VAT-7 i zwrócono się o zwrot nadpłaty VAT. Natomiast korekty do faktur VAT rozliczane są w VAT na bieżąco w miesiącach otrzymania potwierdzonych korekt.
Jak podatnik ma rozliczyć zwiększone przychody netto?
Czy w stosunku do sprzedaży detalicznej powinien podwyższyć kwoty przychodów w poszczególnych latach i dokonać korekty zeznań PIT-36 za poszczególne lata, a podwyższone przychody wynikające z wystawionych korekt faktur sprzedaży rozliczać w PKPiR na bieżąco, tak jak w VAT?
Czy wszystkie przychody powinny być odniesione do właściwych lat i na ogólną kwotę powinny być sporządzone korekty zeznań za lata 2009 -2011?