Pytanie
Osoba fizyczna ma pomysł na wprowadzenie nowej usługi poprzez system elektronicznego rozliczania. Chce zaproponować hotelom, aby te wprowadziły jego autorski program rozliczania klientów hotelowych. Miało by to polegać na rozszerzeniu usługi hotelu, poprzez świadczenie dodatkowej usług na rzecz klientów hotelu (takich, którzy wyrażą na to zgodę). Hotel wprowadzi specjalną kartę elektroniczną (rozliczeniową), na podstawie której klientowi będą w pierwszej fazie rezerwowane środki jego środki finansową z limitem np 1000 zl, a ten dzięki temu ma do dyspozycji kartę hotelową, z którą może udać się do restauracji poza hotelem i zapłaci nią nie płacąc gotówką, gdzie dodatkowo będzie jeszcze udzielony rabat np 5%. To samo dotyczyć to będzie innych punktów usługowych jak kina, teatry, kawiarnie, kluby nocne, fryzjer, sauna itp.), z którymi hotel, podpisze stosowne umowy na korzystanie z takich kart. Wszystkie te punkty będą rozliczać się z hotelem, który z limitu klienta rozliczy te transakcje potrącając przy tym i dla siebie prowizję np. 1%. To hotel ostatecznie wystawi również klientowi fakturę lub rachunek na łączną kwotę za pobyt w hotelu z uwzględnieniem potrąceń wynikających z dodatkowych świadczeń. Pytanie jak rozliczać powinien hotel takie transakcje z klientem i punktami usługowymi.
Czy usługi takie mogą wchodzić w zakres usługi hotelowej i być opodatkowane stawką 8% VAT?
O jeśli nie, to czy hotel może uznać takie usługi za działalność turystyczną i opodatkować na zasadzie VAT marża?
Jak powinno wyglądać rozliczenie pomysłodawcy tej usługi z hotelem?
To pomysłodawca będzie czuwał na sprawnym systemem ewidencjonowania i rozliczeń pomiędzy klientem, hotelem i punktami usługowymi.