Pytanie
Pracodawca przyznał pracownikowi dofinansowanie do wypoczynku letniego. W przypadku sfinansowania wczasów rodzinnych pracownika na podstawie faktury wystawionej przez biuro turystyczne, ze środków pochodzących z ZFŚS wolna od podatku dochodowego jest tylko kwota świadczenia przypadająca na dzieci i młodzież do lat 18. Kwota przypadająca na pozostających członków rodziny powiększa dochód pracownika, od którego pracodawca obowiązany jest potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Czy ta kwota wchodzi do limitu 380 zł, od której potrąca się podatek dochodowy. Zdaniem pracodawcy należy od kwoty dofinansowania odjąć 380 zł i dopiero od uzyskanej sumy policzyć podatek dochodowy. Np. pracownikowi zostało udzielone 40% dofinansowania do wypoczynku od kwoty 2250 zł, co stanowi sumę 900 zł. Od tej kwoty odejmujemy 380 zł, co daje 520 zł, i dopiero od tej liczby naliczamy podatek dochodowy 18% (czyli 94,00 zł). 900 zł - 94 zł stanowi dofinansowanie do wypoczynku pracownika (806,00 zł).
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?