Pytanie
Jak zrobić inwentaryzację na koniec roku 2013 w przypadku przejścia na pełne księgi rachunkowe?
Spis z natury objął materiały, produkcję w toku, wyroby gotowe, środki na rachunku bankowym i środki trwałe.
Czy należało również ująć wyposażenie?
Czy również należało potwierdzić salda z odbiorcami, jeżeli w 2013 r. obowiązywała jeszcze PKPiR?
Czy materiały zakupione w walucie należało wycenić po kursie zakupu czy na dzień 31 grudnia 2013 r.?
Proszę również o podpowiedź w sprawie środków trwałych, między innymi budynku gospodarczego, samochodu i maszyn.
Jak należy ustalić ich wartość, czy wartość bilansowa i podatkowa będzie wynikiem wartości środków trwałych - umorzenie?