Pytanie
Jak należy wykazać w PIT-39 sprzedaż nieruchomości dokonanej w 2010 za kwotę 160.000,00 zł przez oboje małżonków?
Nieruchomość (lokal mieszkalny) została kupiona w 2009 również za kwotę 160.000,00 zł (cena na akcie notarialnym). Jednak Urząd Skarbowy wydał przy kupnie decyzje o podwyższeniu podstawy opodatkowania PCC na kwotę 276.800,00 zł.
Czy zeznanie maja złożyć oboje małżonkowie?
W jakiej kwocie należy wykazać przychód i koszty i w jakiej pozycji zeznania?
Cała kwota ze sprzedaży została wydatkowana w 2010 r. na zakup lokalu mieszkalnego, a wiec powinna być wykazana tylko w poz. 26 zeznania?