Pytanie
Spółka polska dokonująca importu od sierpnia 2012 r. zawarła umowę z agencją celną i od sierpnia będzie rozliczała VAT na podstawie na podstawie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) poprzez agencję celną - procedura uproszczona. W lipcu 2012 r. jeszcze nie stosowała tego typu rozliczenia i zapłaciła agencji celnej PWD - jako należności celno-podatkowe dnia 18 lipca 2012 r. Fizycznie dokument SAD spółka otrzymała 13 sierpnia 2012 r.
Czy w związku z tym spółka polska ma ująć w deklaracji za sierpień 2012 r. SAD jako VAT naliczony i dodatkowo od sierpnia 2012 r. rozliczać się z pozostałego importu na podstawie art. 33a, czyli wykazywać w deklaracji VAT naliczony i należny?