Pytanie
Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego jeżeli pracownik wynagradzany jest stałą pensją w kwocie 1800 brutto?
W grudniu 2012 r. pracownik przebywał od 1 do 5 października 2012 r. na oddelegowaniu i uzyskał za te dni wynagrodzenie brutto 568,70 zł. Od 6 do 31 października 2012 r. przebywał i świadczył pracę w Polsce. W tym czasie od 17 do 20 października 2012 r. miał nieobecność usprawiedliwioną niepłatną, a od 22 do 26 października 2012 r. 5 dni choroby.
Czy wynagrodzenie od 6 do 31 października 2012 r. należy uzupełnić, czy też przyjąć w kwocie 1800 zł proporcjonalnie zmniejszonej za okres pobytu za granicą?