Pytanie
Jak należy prawidłowo sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za okres, w którym błędnie wykazano:
- WNT, w sytuacji, w której kupiliśmy towar na terenie innego kraju UE i nie doszło do przemieszczenia towaru z kraju członkowskiego do Polski,
- sprzedaż krajową ze stawką 8%, podczas gdy prawidłowo transakcja powinna zostać opodatkowana VAT na terenie innego kraju UE, gdyż sprzedaż została dokonana na terenie innego kraju UE?
Dla potrzeb prawidłowego wykazania przebiegu tych transakcji dokonaliśmy rejestracji na terenie kraju, w którym transakcja została przeprowadzona.
W grudniu ubiegłego roku wystawiliśmy korekty sprzedaży krajowej i w tym miesiącu, przed złożeniem deklaracji VAT za XII otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru tych korekt. Odbiorcy wystawiliśmy ponownie faktury sprzedaży z NIP zagranicznym, ze stawką właściwą dla tego kraju. Otrzymaliśmy ID dostawcy zagranicznego skorygowane faktury korygujące nasz zakup. Wyliczony w ten sposób podatek rozliczyliśmy w urzędzie skarbowym kraju, na terenie którego transakcja się odbyła.
Pytanie dotyczy prawidłowego sporządzenia korekty deklaracji VAT-7 za okres, w którym błędnie wykazano WNT i sprzedaż krajową.
Jeżeli chodzi o WNT, to rozumiem, że wystornowaniu będzie podlegała faktura wewnętrzna w części dotyczącej tych transakcji, tak więc VAT naliczony i należny z tytułu WNT się zniesie.
Jeżeli chodzi o sprzedaż, to w związku z tym, że potwierdzenie odbioru korekt sprzedaży krajowej otrzymałam w grudniu, to sprzedaż krajowa wykazana w deklaracji pierwotnej pozostaje bez zmian. Równocześnie, spotkałam się z dwoma poglądami które mówią, że:
1) nie wykazuję w VAT-7 sprzedaży objętej pod. VAT na terenie innego kraju
lub
2) wykazuję w deklaracji VAT-7 wartość tej sprzedaży w pozycji 21. Druga sytuacja spowoduje, że w deklaracji VAT-7 za okres, w którym faktycznie transakcja sprzedaży miała miejsce, dojdzie do podwójnego wykazania sprzedaży, tj. w poz. 27 i 21. deklaracji.