Pytanie
Siedmiu adwokatów prowadzi spółkę cywilną. Umowa spółki określa sposób obliczania dochodu każdego ze wspólników - każdy z nich generuje własne przychody i własne koszty, koszty wspólne dzielone są równo na każdego ze wspólników. W związku z tym podział dochodu spółki odbywa się na podstawie indywidualnie liczonego dochodu każdego wspólnika za dany miesiąc a w efekcie i rok podatkowy. VAT jest rozliczany wspólnie od całej spółki. Sprawą problematyczną dla mnie jest dotychczasowe rozliczanie VAT od przychodów z tzw. "urzędówek". Przychód ze spraw zleconych z urzędu nie jest przychodem z działalności gospodarczej, natomiast rodzi obowiązek podatkowy w VAT.
Czy prawidłowo ujmowano te przychody w przychodach spółki i łącznie z pozostałymi przychodami ujmowano je na deklaracji VAT-7?
Czy może każdy ze wspólników powinien być podatnikiem VAT indywidualnym od "spraw z urzędu" i składać odrębne deklaracje VAT-7?
Takie rozliczanie odbywa się od 4 lat - jeżeli jest nieprawidłowe, to jakie mogą być tego konsekwencje?