Pytanie
Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedała w 2012 r. mieszkanie zakupione w 2009 r., na które zaciągnęła kredyt hipoteczny. Cena sprzedaży wynosi 240.000 zł. Cena zakupu to 190.000 zł. Koszty aktu notarialnego z 2009 r. - 3000 zł. Z pieniędzy ze sprzedaży spłacono całkowicie kredyt hipoteczny. W 2012 r. osoba ta zakupiła nowe mieszkanie, na które zaciągnęła nowy kredyt hipoteczny w wysokości 140.000 zł. Rozliczając się z urzędem skarbowym w PIT-39 należy wykazać: przychód - cena z aktu notarialnego sprzedaży mieszkania w 2012 r. i koszty uzyskania- opłaty notarialne nabycia mieszkania 3000 zł amortyzacja. Otrzymany dochód pomniejszamy o spłatę rat kredytu i odsetek sprzedanego mieszkania oraz o kwotę rat kredytu i odsetek zakupionego mieszkania w 2012 r.
Czy postępowanie takie jest prawidłowe, jeżeli nie to jak powinno wyglądać?
Jaką stawkę amortyzacji można uwzględnić w kosztach uzyskania zarówno sprzedanego jak i zakupionego mieszkania?