Pytanie
Dnia 15 grudnia 2012 r. zakupiono i przyjęto do środków trwałych automat malarski o wartości 1.000.000 zł. W grudniu 2012 r. jednorazowo zamortyzowano 222.000 zł. Począwszy od stycznia 2013 r. środek trwały amortyzuje się wg stawki liniowej. Dnia 5 września 2013 r. wpłynęło na konto dofinansowanie w wysokości 70% wartości środka trwałego tj. 700.000 zł.
Czy amortyzację za 2012 r. należy podatkowo skorygować o 70% i tą kwotę wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów?
Jeżeli tak to korektę dokonać w 2012 r. czy też można w 2013 r.?
Czy też można dokonać rozliczenia w sposób następujący: wartość początkowa środka trwałego 1.000.000 zł x 30% = 300.000 zł, z tego zamortyzowano 222.000 zł. Pozostała kwota tj. 78.000 zł będzie kosztem podatkowym w kolejnych latach amortyzacji liniowej w proporcji wyliczonej 78.000/778.000?