Projekt realizowany jest w ramach IV priorytetu Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Programu Infrastruktura i Środowiska. Inwestycja o wartości niemal 224 mln zł, z czego 20 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej, ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a tym samym do poprawy jakości życia ludzi. Budowa instalacji odsiarczania spalin pozwoli na zredukowanie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ponad 80%.

Źródło: www.mos.gov.pl