Prezydent Trump spotka się w Warszawie z przywódcami państw Europy Środkowo-Wschodniej w przededniu rozpoczęcia Szczytu G20 w Hamburgu.

Greenpeace przypomina: Trump ogłosił, że USA opuszczą porozumienie paryskie, ale jest w tej decyzji osamotniony. Pod porozumieniem podpisało się prawie 200 państw i żadne nie planuje się wycofać. Zarówno Unia Europejska, jak i Chiny, Indie czy Kanada stoją twardo na stanowisku, że działania na rzecz ochrony klimatu muszą być realizowane, niezależnie od nieodpowiedzialnych decyzji prezydenta USA. Ponadto wiele stanów, w tym m.in. Kalifornia, która samodzielnie jest jedną z największych gospodarek świata, deklaruje, że wbrew polityce Trumpa realizować będzie założenia porozumienia paryskiego  - powiedział Paweł Szypulski z Greenpeace Polska.

Po wizycie w Warszawie Donald Trump uda się do Hamburga na Szczyt G20, na którym walka ze zmianą klimatu oraz rozbieżność w tej kwestii między USA a innymi największymi gospodarkami świata będzie ważnym tematem rozmów. Przywódcy wszystkich krajów Unii Europejskiej deklarują, że poważnie traktują podjęte w Paryżu zobowiązania na rzecz ochrony klimatu.

Źródło: www.greenpeace.org, stan z 6.07.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami