Jak wynika ze sprawozdania GIIF, w ubiegłym roku wszczął on 2257 postępowań analitycznych dotyczących prania pieniędzy, postępowania z zakresu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a także postępowania wszczęte na bazie informacji przekazanych przez instytucje obowiązane. Choć spraw analitycznych było o 10 proc. mniej niż w 2019 r., to jednak po ich analizie, okazało się więcej niż w latach ubiegłych spełnia przesłanki uzasadniające złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Takich zawiadomień było  w 2000 roku - 378, o 18 proc. więcej niż w ubiegłym roku i ponad 100 procent więcej niż dwa lata temu.

- Łączna kwota wartości majątkowych, które były przedmiotem podejrzenia przestępstwa wyniosła ok. 15,1 mld zł.  Oprócz zawiadomień głównych GIIF przekazał do prokuratur 297 zawiadomienia, które zawierały materiały łączące się podmiotowo lub przedmiotowo z prowadzonymi przez prokuratury postępowaniami w sprawie prania pieniędzy, a z których wynikało uzasadnione podejrzenie popełniania tego przestępstwa – można przeczytać w sprawozdaniu.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki biura rachunkowego (doradcy podatkowego) związane z praniem pieniędzy >

Więcej blokowanych rachunków

GIIF częściej dokonywał też blokad rachunków: 673 blokad rachunków na łączną kwotę ok.  246,2 mln zł. A także wstrzymał 32 transakcje na łączną kwotę ok.  26,7 mln zł. W tym z inicjatywy GIIF dokonano 300 blokad na łączną kwotę ok. 57,4 mln zł oraz wstrzymano 13 transakcji (na ok.  2,4 mln zł). Zablokowano też dwa rachunki zagraniczne na ok.  13,8 mln zł.

 

 

- Wskazane kwoty środków zablokowanych na rachunkach są szacunkowe, rzeczywista kwota tych środków może być wyższa z uwagi na specyfikę blokady rachunków. Podczas trwania blokady nałożonej przez GIIF środki w dalszym ciągu mogą wpływać rachunki, natomiast nie mogą być wypłacane lub transferowane na inne rachunki – zaznacza GIIF.

Liczba blokowanych rachunków rośnie. W ciągu dwóch lat zwiększyła się aż o 122 procent.

Czytaj w LEX: Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu >

Znikający podatnik i karuzele

W 2020 r. najwięcej powiadomień o przestępstwie z własnej inicjatywy GIIF skierował do organów Krajowej Administracji Skarbowej. Najczęściej dotyczyły one podejrzenia oszustw podatkowych, związanych z podatkiem od towarów i usług.  A także zaniżania lub nieujawnianie obrotów wskutek fałszowania lub ukrywania faktur, wyłudzania naliczonego podatku VAT, oszustwa typu „znikający   podatnik”, oszustwa karuzelowe –   w   transakcjach wewnątrzwspólnotowych.   Znaczna grupa powiadomień dotyczące podejrzenia ukrywania przedmiotu opodatkowania, zaniżania przychodów, nieujawniania dochodów oraz oszustw w imporcie towarów.

Biura księgowe też będą walczyć z praniem pieniędzy>>

Główny Inspektor Informacji Finansowej aktywnie współpracował też m.in. z policją, ABW, CBA, Komendą Główną Staży Granicznej.

- Przeprowadzone w związku z powiadomieniami GIIF postępowania przygotowawcze umożliwiły przedstawienie wielu osobom zarzutów popełnienia przestępstwa oraz odzyskanie środków majątkowych o wielomilionowej wartości.  W wielu przypadkach koordynacja działań GIIF i uprawnionych organów ścigania doprowadziła do aresztowań członków grup przestępczych oraz blokady rachunków bankowych z wartościami majątkowymi, pochodzącymi z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego – można przeczytać w raporcie.

Wśród ubiegłorocznych sukcesów GIIF wylicza m.in rozbicie międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze z tytułu rzekomych inwestycji na rynku Forex, a także oszustów, którzy założyli „firmę brokerską” o nazwie zbliżonej do zagranicznej firmy brokerskiej i wyłudzali pieniądze z tytułu rzekomych inwestycji kapitałowych. Dzięki współpracy z innymi służbami udało się też nie dopuścić do wyłudzenia ponad 14 mln zł od operatora pocztowego za pośrednictwem fikcyjnie działającej agencji operatora pocztowego.

Czytaj w LEX: Obowiązki radcy prawnego i adwokatów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy >