Do 23 września 2020 roku Polski Fundusz Rozwoju wypłacił ponad 60 miliardów złotych subwencji finansowej z tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorców, z tego aż 18,7 miliarda złotych trafiło do mikroprzedsiębiorców zatrudniających mniej niż 9 osób, a 41,8 miliarda złotych do małych i średnich firm.  W ten sposób PFR pomógł ponad 345 tys. firm, w tym wielu restauracjom, zakładom fryzjerskim, kosmetycznym, siłowniom, przedsiębiorcom z branży eventowej, hotelom, itp. I te firmy teraz obawiają się, że będą musiały oddać pieniądze, których nie mają. Premier je nieco uspokoił w piątek. Pytanie, czy to, co zapowiedział wystarczy. 

 

Zasady zwrotu subwencji

Subwencja spłacana jest w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od daty wypłaty subwencji finansowej. Większość firm dostała pieniądze w maju, czerwcu i lipcu 2020 roku, a zatem muszą je zwrócić najwcześniej w lipcu 2021 roku. Każda firma musi zwrócić bezwarunkowo 25 proc. otrzymanej kwoty. Pozostała część może zostać umorzona, ale pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. - To silny bodziec do utrzymywania miejsc pracy  - podkreślał premier, ogłaszając tarczę finansową.  Co więcej firma, która upadnie lub zawiesi działalność, musi zwrócić całą kwotę.  I przeciwko tym przepisom regulaminu tarczy finansowej PFR protestują przedsiębiorcy. 

Sprawdź w LEX: Kiedy spółkę można uznać za kontynuatora działalności gospodarczej w związku z otrzymaniem subwencji PFR? >

 


Branża beauty, eventowa i część turystycznej - chcą zmian regulaminu

Firmy eventowe, turystyczne, z branży beauty, w związku z brakiem popytu, nie są w stanie wypełnić warunków utrzymania zatrudnienia.
- Jeżeli firmie, mówiąc kolokwialnie, powinie się noga, czyli będzie musiała kogoś zwolnić, bądź też zawiesić działalność, będzie musiała zwrócić całą subwencję - mówi Michał Łenczyński, założyciel 36-tysięcznej inicjatywy Beauty Razem. I dodaje, że planując regulamin nikt nie przewidział, że przyjdzie druga fala. Tymczasem z badania przeprowadzonego przez Beauty Razem wynika, że salony odnotowują spadki nawet powyżej 50 proc.

Sprawdź w LEX: Jak należy zaksięgować otrzymaną subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej  ?

Podobnie mówi mówi Bartosz Bieszyński, koordynator inicjatywy branżowej TUgether, skupiającej blisko 30 organizacji z szeroko rozumianej branży MICE (wydarzenia, konferencje, targi itp). - Oczekiwania towarzyszące wprowadzeniu PFR mówiące o kryzysie trwającym do trzech miesięcy nie dotyczy naszego przemysłu - wskazuje. - Duża cześć zatrudnionych to osoby pracujące okresowo przy realizacjach. To powoduje, że firmy z sektora Przemysłu Spotkań i Turystyki, szczególnie mocno dotknięte kryzysem, będą zmuszone oddać dodatkowo w stosunku do innych firm 18,75 proc. subwencji a nawet 37,5 proc. (to zależ od spadku zatrudnienia). Mimo, że nie zmienia wielkości zatrudnienia całorocznych pracowników, mimo utrzymania działalności i wykazania strat na sprzedaży - dodaje Bieszyński. Dlatego na spotkaniach w Ministerstwie Rozwoju, Technologii i Pracy branże postulowały zmianę regulaminu. Domagały się umorzenia subwencji dla firm dotkniętych drugim lockdownem. - Czas dostosować zasady pomocy do rzeczywistości. Czas aby pomoc była solidarna ale i sprawiedliwa - apelowała inicjatywa TUgeter.

Sprawdź w LEX: Co wykazać w kwocie przychodu we wniosku w ramach tzw. Tarczy finansowej?  >

Premier widzi potrzebę zmian zasad zwrotu subwencji

Premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji prasowej zapytany przez dziennikarzy, czy będą zmieniane warunki umorzenia subwencji z Tarczy Finansowej PFR , jeśli chodzi o obowiązek utrzymania zatrudniania przez 12 miesięcy, odpowiedział - tak.  Dodał jednak, że dla tych przedsiębiorców, którzy potrafią wykazać poprzez obroty, że ze względu na drugą falę  koronawirusa, te poprzednie warunki, po prostu nie są możliwe do spełniania. - Na pewno wyjdziemy im naprzeciw, ponieważ dla mnie najwyższym dobrem - w zakresie życia gospodarczego - jest ochrona miejsc pracy i ochrona przedsiębiorców przed upadłością  - powiedział Morawiecki. Co to oznacza w praktyce -  nie wiadomo.

Sprawdź w LEX: Czy subwencja otrzymana na mocy przepisów tarczy antykryzysowej z PFR jest opodatkowana?  >

Osoby zbliżone do premiera powiedziały Prawo.pl, że nie będzie premiowana upadłość, czy zawieszenie działalności. - W ten sposób bowiem byłaby karana firma, która przetrwała. Ta musiałaby zwrócić część subwencji. Lepiej traktowana byłaby więc firma, która nie przeżyła i zwolniła pracowników. Możliwe jest jednak umorzenie subwencji dla firm o określonym kodzie PKD - mówi nasz informator. Z kolei przedstawiciele branż: wydarzenia i spotkania, fitness, gastronomicznej, hotelarskiej i przewozów autokarowych domagają się umorzenie 100 proc. subwencji PFR oraz wprowadzenie możliwości ponownego naboru wniosków do PFR dla firm z sektora najbardziej poszkodowanych branż.

Sprawdź w LEX: Jak wykazać w PKPiR skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży, aby otrzymać umorzenie w wysokości 25% kwoty subwencji z PFR? >