"W najbliższych latach na duże wsparcie z Funduszy Europejskich będą mogły liczyć ambitne firmy – współpracujące z sektorem badań i rozwoju, wprowadzające innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. Będą mogły pozyskać finansowanie na konkretne projekty, ale nie tylko. W całym kraju zrealizowanych zostało wiele inwestycji, których głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju takich właśnie przedsiębiorstw. Mowa o 130 ośrodkach innowacji. W dużej mierze ich istnienie zawdzięczamy wsparciu z Funduszy Europejskich dostępnych w Polsce po 2004 r. Nowe rozdanie przyniesie natomiast środki przede wszystkim na projekty wspierające efektywne wykorzystanie dotychczasowych inwestycji.

Polskie ośrodki innowacji działają w formie inkubatorów i parków technologicznych, centrów transferu technologii oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Każdy z wymienionych rodzajów instytucji nastawiony jest na obsługę innego rodzaju firm."

(...)

Czytaj więcej: Gazeta Prawna