Jak wynika z sondażu:
– 68% Europejczyków uważa, że problemy z wodą są poważne,

– 67% respondentów twierdzi, że najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemów związanych z wodą byłoby poszerzenie wiedzy na temat skutków zużycia wody dla środowiska,

– 73% mieszkańców UE uważa, że Unia powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z wodą w Europie,

– 84% badanych sądzi, że największym zagrożeniem dla zasobów wody są zanieczyszczenia chemiczne,

– ponad 90% obywateli Portugalii, Hiszpanii i Włoch uważa, że poważnym problemem są susze, natomiast ponad 90% obywateli Polski, Rumunii i Bułgarii sądzi, że powodzie.

Za najważniejsze działania prowadzące do poprawienia sytuacji Europejczycy uważają szerzenie wiedzy oraz ustalenie środków ograniczających zanieczyszczenie wód przez przemysł.

W listopadzie bieżącego roku Komisja Europejska ma zamiar przygotować plan dotyczący ochrony zasobów wody w Europie. Będą w nim wskazane obecne niedociągnięcia, a także przyszłe priorytety i środki regulujące rozwój polityki wodnej do 2020 r.

Źródło: www.eko-net.pl