Polskie banki powinny otrzymać możliwość refinansowania się na rynku kapitałowym poprzez emisję papierów dłużnych. - Związek Banków Polskich prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów mające na celu wypracowanie zmian prawnych i podatkowych, które umożliwią sekurytyzację „zdrowych” aktywów bankowych oraz emisję listów zastawnych - covered bonds - przez polskie banki uniwersalne, w oparciu o posiadane przez nie portfele kredytów hipotecznych – mówi  Norbert Jeziolowicz z ZBP.

W kontekście wspierania budownictwa mieszkaniowego duży niepokój środowiska bankowego budzą także propozycje, aby kredyty hipoteczne podlegały wszystkich lub wybranym rygorom nowej ustawy o kredycie hipotecznym, co może przynieść dalsze utrudnienie konsumentów w dostępie do tej formy finansowania nabywania nieruchomości i wydłużenie procedur kredytowych, a także podniesienie kosztów tej działalność dla banków. Czynniki te nie będą z pewnością obojętne dla finalnej ceny kredytu, która będzie musiała być poniesiona przez klientów. - Związek Banków Polskich już w lipcu przedstawiał rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego, postulując potrzebę stworzenia przez rząd długoletniego Programu Mieszkaniowego. Jako główne narzędzie umożliwiające rozwiązanie tego problemu w Polsce, ZBP wskazywał uruchomienie systemu docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe - powiedział Jeziolowicz.