Zgodnie z art. 23 ust 1. Prawa przedsiębiorców* wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
- Niestety, z tego udogodnienia skorzystają tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Prawa przedsiębiorców Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego wciąż zawiesić działalność mogą na czas od 30 dni do 24 miesięcy – zauważa dr Karolina Rokicka-Murszewska, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK, radca prawny z kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.

Czytaj również: Wchodzi w życie Konstytucja Biznesu. Oto siedem najważniejszych zmian jakie wprowadza >>

Tak jak dotychczas zawiesić działalność może tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, czyli na podstawie umowy o pracę. Jeśli chce to zrobić, musi złożyć wniosek CEIDG-1 (można to zrobić tutaj on-line). Jest to jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć ten punkt. Jeśli zgłaszający zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, musi też wypełnić załącznika CEIDG-SC. Należy też pamiętać, że podana we wniosku data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień jego złożenia. Jeżeli przedsiębiorca działa w formie spółki handlowej zgłoszenia o zawieszeniu działalności dokonuje w Krajowym Rejestrze Sądowym na formularzu KRS-Z62 składając go we właściwym dla spółki sądzie gospodarczym. We wniosku warto podać termin, do którego firma nie będzie działała. Dlaczego?

  Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. [PRZEDSPRZEDAŻ] >>


- Od 30 kwietnia ogromnym uproszczeniem jest wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia działalności po upływie wskazanego przez przedsiębiorcę okresu zawieszenia  – tłumaczy Karolina Rokicka-Maruszewska. - Gdyby przypadkiem przedsiębiorca zapomniał, jaki termin wznowienia wskazał we wniosku, przed jego upływem dostanie przypominającego SMS albo e-maila z urzędu – tłumaczy.

Jeśli jednak działalność zostanie zawieszona bezterminowo, to może zostać wznowiona tylko na wniosek.

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.