Studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego skupiają programy, które mają pomóc w codziennej pracy osobom stosującym prawo w praktyce. Oferta na rok akademicki 2017/2018 została wzbogacona o nowy kierunek: „Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia prawne dla inżynierów”.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla inżynierów, którzy wykonują funkcje techniczne w ramach procesów inwestycyjnych. W sposób szczególny studia są przeznaczone dla osób, które w toku sporów o roboty budowlane pełnią funkcje biegłych sądowych.

W ramach studiów na kierunku „Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia prawne dla inżynierów”, prawa i obowiązki uczestników procesu realizacji inwestycji budowlanej (inwestor, koordynator nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu, jednostka projektowa, generalny wykonawca, wykonawca, podwykonawca, kierownik budowy, inspektorzy nadzoru robót dla poszczególnych branż) zostaną poddane szczegółowemu omówieniu. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat zasad funkcjonowania, uprawnień i kompetencji nadzoru budowlanego.

Ponadto do głównych atutów studiów należy zdobycie przez uczestników wiedzy na temat tego jakie istotne dla ewentualnych sporów sądowych informacje są zawarte w dokumentach tworzonych na poszczególnych etapach tego procesu: projekcie budowlanym (zamiennym projekcie budowlanym), decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie wykonawczym, SIWZ, umowie o roboty budowlane, dzienniku budowy, protokołach robót zamiennych, protokołach z wykonania rozruchów, projekcie powykonawczym, dokumentacji odbiorowej, protokole przekazania inwestycji do użytkowania.

Uczelnia Łazarskiego podkreśla, że zasadniczym celem studiów na kierunku „Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia prawne dla inżynierów” jest wyposażenie inżynierów w ogólną wiedzę prawną dotyczącą funkcjonowania podmiotu działającego w sektorze budowlanym, wiedzę dotyczącą wykonywania funkcji technicznych w budownictwie oraz wiedzę związaną z prowadzeniem procesu wynikłego z umowy o roboty budowlane.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Uczelni >>>

Źródło: Uczelnia Łazarskiego