Obowiązek ten dotyczy następujących obiektów budowlanych:
1)budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 (bez względu na powierzchnię dachu),
2)innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Kontroli takiej nie wolno łączyć z innymi kontrolami okresowymi.
Obiekty takie zaliczane są do obiektów podwyższonego ryzyka. Celem kontroli jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów wielkopowierzchniowych przez sprawdzenie ich stanu technicznego tuż przed okresem zimowym oraz zaraz po jego zakończeniu, a w szczególności w wyniku sprawdzenia stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Kontrole stanu technicznego w obiektach wielkopowierzchniowych przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności; do ich obowiązków należy bezzwłoczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o przeprowadzeniu takiej kontroli (przekazanie kopii protokołu).

Szczegółowe informacje dotyczące kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdziesz w książce Eugenii Śleszyńskiej "Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku. Prawo, praktyka, orzecznictwo"

Opracowano na podstawie fragmentów książki Eugenii Śleszyńskiej "Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku. Prawo, praktyka, orzecznictwo"