Pytanie:
Czy głośniki sufitowe powinny podwyższać wartość początkową budynku czy wartość początkową systemu nagłaśniającego?
Do jakiej grupy KŚT zaliczyć opisany system nagłaśniający i jaką zastosować stawkę amortyzacyjna?

Odpowiedź:
W myśl postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) system nagłaśniający powinien być zaliczony do rodzaju 622 KŚT Urządzenia Elektroakustyczne i Elektrowizyjne lub 623 Urządzenia Teletransmisji Przewodowej (amortyzacja 10%).

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych środek trwały zaliczony do rodzajów 622-623 808 KŚT należy amortyzować według stawki 10%.
Głośniki zamontowane na ścianach, które można swobodnie przemieszczać, to są one połączone z nieruchomością jedynie dla przemijającego użytku i nie stanowią jej części składowej. Tym samym system nagłośniający może być amortyzowany jako samodzielny środek trwały. Głośniki wmontowane w sufity stają się częścią składową nieruchomości i podwyższają wartość początkową budynku.

[Uwaga - odpowiedź ta jest nieaktualna od 1 I 2017 roku]