Pytanie
Do ilu dni urlopu wypoczynkowego ma prawo pracownik, który został zatrudniony od 11 lipca 2011 r., a u poprzedniego pracodawcy był zatrudniony do 10 lipca 2011 r., ale od początku roku do końca zatrudnienia przebywał na urlopie wychowawczym?
Czy ma tu zastosowanie przepis art. 1552a, zgodnie z którym udzielamy urlopu za miesiące sierpień-grudzień tj.: 5 miesięcy z wymiaru 26 = 11 dni, czy też ze względu na to, że pracownik nie nabył prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym u poprzedniego pracodawcy z uwagi na przebywanie na urlopie wychowawczym, liczymy urlop za 6 miesięcy (lipiec-grudzień) czyli 13 dni?
Zatrudnienie pracownika w 2011 r.:
1 stycznia 2011 r. - 10 lipca 2011 r. zatrudnienie w firmie A, od 1 stycznia 2011 r. do 10 lipca 2011 r. urlop wychowawczy w firmie A
11 lipca 2011 r. - 31 grudnia 2011 r. zatrudnienie w firmie B.