Zwycięski dąb upamiętnia twórcę polskiego hymnu Józefa Wybickiego.

Laureata konkursu wybrali internauci, którzy głosowali przez czerwiec. Do wyboru mieli 11. finalistów wyłonionych spośród 191 zgłoszonych do konkursu. Jolanta Migdał z Klubu Gaja poinformowała, że na zwycięzcę oddano ponad 8 tys. głosów. Drugie miejsce zdobyła sosna w Przerodkach na Mazowszu (blisko 6,4 tys. głosów), a trzecie dąb Wojsław z Mikorowa w woj. pomorskim (ponad 2,8 tys. głosów). Ogółem na finalistów padło ponad 26 tys. głosów.

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu Święto Drzewa Klubu Gaja. Promuje postawy poszanowania przyrody i konieczność ochrony jej obiektów oraz pokazuje przykłady silnych związków pomiędzy kulturą i historią lokalnej społeczności, a drzewem, do którego przywiązuje ona szczególne znaczenie.

Główna nagroda - statuetka Drzewa Roku, zostanie wręczona w 10 października w Warszawie podczas inauguracji 11. edycji Święta Drzewa, programu edukacyjnego Klubu Gaja.

Józef Wybicki urodził się w dworze, w którym znajduje się obecnie poświęcone mu muzeum, gdy rosnący nieopodal dąb miał już ponad sto lat. Będomin po I rozbiorze Polski znalazł się w państwie pruskim. Dwór przeszedł na własność niemieckiej rodziny Dehlweid. Po wojnie działał w nim Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego, a potem szkoła podstawowa. Od 1978 roku jest tam Muzeum Hymnu Narodowego, jedyna taka placówka na świecie.

Klub Gaja powstał na przełomie lat 80. i 90. Zrzesza kilkuset członków, którzy angażują się między innymi w obronę praw zwierząt. Realizują też programy i kampanie, które pogłębiają zrozumienie pozycji człowieka w ekosystemie.