Pytanie
Czy zastrzeżenie prawa własności do momentu zapłaty w stosunku do sprzedawanego samochodu spowoduje, że spółka sprzedająca będzie musiała rozpoznać przychód w momencie zapłaty?
W przypadku zawierania umów sprzedaży na warunkach CIP i jednoczesnego zastrzeżenia prawa własności rodzi się pytanie.
Jak rozpoznać przychód z punktu widzenia MSR i u.o.r.?
To szczególny rodzaj towaru, gdyż aby mógł być używany wymagana jest rejestracja w urzędzie, która nie jest z kolei możliwa bez wykazania się zapłatą za samochód. Jednocześnie kupujący zamierza odsprzedać samochód dalej, nie musi go więc rejestrować od razu, dopiero kupiec ostateczny będzie chciał dokonać rejestracji.