Pytanie
Wśród świadczeń z ZFŚŚ, z których korzystają nasi pracownicy, są: dopłata z tytułu wczasów pod gruszą, udział w wycieczce turystycznej, paczki świąteczne dla dzieci na Święta. Wszystkie te świadczenia są otrzymywane w różnych wysokościach w zależności od złożonego przez pracownika wniosku zawierającego informacje o sytuacji finansowej pracownika i jego rodziny. Wymienione wyżej świadczenia są opodatkowane i mogą skorzystać ze zwolnienia, jeżeli ich wysokość w ciągu roku nie przekroczy 380 zł.
Czy zasadnym byłoby, aby pracownik w składanym wniosku o świadczenie z ZFŚS składał oświadczenie o wartości otrzymanych od początku roku świadczeniach rzeczowych i pieniężnych od początku roku?
To stanowiłoby podstawę do prawidłowego naliczenia podstawy opodatkowania.
Czy limit 380 zł na otrzymane świadczenia rzeczowe lub pieniężne finansowane z ZFŚS dotyczy wszystkich świadczeń otrzymanych przez pracownika w ciągu roku u różnych pracodawców, czy jedynie należy kontrolować świadczenia w ramach stosunku pracy u danego (jednego) pracodawcy?
Pracownik był zatrudniony przez 3 miesiące w firmie X, gdzie otrzymał wczasy pod gruszą, przy opodatkowaniu których uwzględniono mu ulgę 380 zł. Następnie został zatrudniony w firmie Y, gdzie w tym samym roku skorzystał z innych świadczeń pieniężnych z ZFŚS.
Czy nowy pracodawca ma w pełni opodatkować wypłacane świadczenie, czy znów uwzględnić kwotę wolną 380 zł?