Pytanie
Czy zapłaconą akcyzę od samochodu zakupionego w kraju UE można zaksięgować w PKPiR na podstawie kopii dokumentu wydanego przez urząd celny potwierdzającego zapłatę akcyzy?
Podatnik dokonuje zakupu samochodów w krajach UE i następnie sprzedaje je w kraju bez rejestracji. Po dokonaniu przywozu samochodu do kraju składa deklarację uproszczoną AKC-U wraz wnioskiem o wydanie potwierdzenia zapłaty akcyzy. W momencie sprzedaży jest zobowiązany wydać otrzymane z urzędu potwierdzenie zapłaty akcyzy kupującemu, aby mógł on dokonać rejestracji pojazdu.
Czy z uwagi na to może w swojej dokumentacji księgowej pozostawić jedynie kopię tego dokumentu i na podstawie tej kopii ująć wydatek w kosztach?