Pytanie
Firma - spółka jawna (telewizja kablowa) zajmująca się retransmisją programów radiowych i telewizyjnych zakupuje dekodery, które są przekazywane odbiorcom za kaucje. Kaucja po 2, 3 latach po zwrocie dekodera podlega zwrotowi. Firma płaci za dzierżawę tych dekoderów. Dekodery abonenci prywatni otrzymują za 400 zł płatne jednorazowo bądź po 10 zł w tzw. ratach. Czyli zakup dekodera ujmujemy przy zakupie w koszty podatkowe a płatności jednorazowe 400 zł lub co miesiąc po 10 zł ujmujemy w przychody podatkowe.
Czy zakup takiego dekodera firma powinna ująć w koszty podatkowe?
Czy powinna taką dzierżawę ująć w przychody podatkowe.
Jeżeli nastąpi zwrot dekodera czy wówczas daną wartość powinna ująć również w koszty?