Pytanie
Czy z dotacji dla szkół niepublicznych można pokrywać wydatki na obiady dla słuchaczy szkół dla dorosłych?
W 2009 r. i 2010 r. dotację przeznaczano na sfinansowanie obiadów dla słuchaczy szkół – faktury VAT wystawiane przez najemcę stołówki mieszczącej się w szkole publicznej, od której szkoła niepubliczna wynajmowała pomieszczenia na prowadzenie zajęć. Z wypowiedzi dyrektora szkoły niepublicznej wynikało, że: "faktury zawierały pozycję obiad, były przeznaczone dla słuchaczy szkół jako pomoc socjalna. W każdym miesiącu kilkoro słuchaczy mogło korzystać nieodpłatnie z takiej pomocy, którą zaoferowała szkoła w ramach opieki – art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. (...)". W dokumentacji szkół nie znajdowały się podania uczniów o udzielenie takiej pomocy, ani pisemnej zgody organu. Organ prowadzący nie przedstawił również nazwisk osób korzystających z obiadów. Ponadto zaznaczyć należy, że zajęcia dla słuchaczy odbywały się w weekendy, tj. w czasie w którym stołówka była nieczynna.