Pytanie
Dnia 26 maja 2013 r. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej sprzedała lokal mieszkalny nabyty 14 kwietnia 2013 r., a środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczyła na budowę domu.
Czy poniższe wydatki są wydatkami poniesionymi na cele osobiste, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Koszt przesyłki materiału budowlanego, koszt transportu materiału budowlanego, opłaty za wodę, opłaty za gaz, opłaty za energię (np. betoniarka działa zasilana prądem), wywóz odpadów (zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego), opłaty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego zakupu działki (m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, taksa notarialna, podatek VAT), zakup baterii umywalkowej, montaż drzwi, remont balkonu, folia malarska, opłaty związane z przekształceniem gruntu ornego na działkę budowlaną (opłaty za mapki, wypis z rejestru gruntów, opłaty geodezyjne, za projekt i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej), wykonanie przyłączy energetycznych, zakupu garażu, usługi brukarskie, obrzeże chodnikowe ułożone wokół budynku, montaż bramy, remont dachu, wykonanie podjazdu, remont tarasu, remont balkonu, zakup narzędzi (m.in. pędzel, szpachla, wiertarka), taśma malarska, taśma samoprzylepna, wykonanie trwałej zabudowy wnękowej z drzwiami przesuwanymi wraz z montażem (PKOB 111), kwit dotyczący wykonania prac kominiarskich, pokwitowanie za opłaty wieczystoksięgowe, opłata za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budynku mieszkalnego oraz przyłączy za obiekt, faktura dot. adaptacji projektu typowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, faktura za wynajem kabiny z wywozem nieczystości, zakup kominku wentylacyjnego.
Czy wydatkami na cele mieszkaniowe uprawniającymi do zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości mogą być wydatki udokumentowane paragonami fiskalnymi?