Pytanie
Powstała spółka z o.o. A o kapitale zakładowym 740.000 zł, które objęli spółka z o.o. B oraz osoba fizyczna. Spółka objęła 555.000 zł, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (środki trwałe w postaci sieci telekom 155.000 zł o wartości brutto 152.000 zł, umorzenie 39.000 zł), wartości niematerialnych i prawnych – know how, umowy, należności i zobowiązania 400.000 zł nie istniejące w spółce B jako środek trwały. Pan X 185.000 zł pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa, którego był wyłącznym właścicielem. Środki trwałe 90.000 zł w postaci sieci telekomunikacyjnej, wartości niematerialnych i prawnych – know how 95.000 zł, umowy, należności I zobowiązania. Oprócz umowy brak jakichkolwiek innych dokumentów.
Jak osoba fizyczna ma się rozliczyć z urzędem?