Pytanie
Spółka nabyła w 2012 r. węgiel do celów opałowych i wytwarzania pary technologicznej. Nie przysługuje nam żadne zwolnienie, w związku z tym sprzedawca węgla naliczył podatek akcyzowy w osobnej pozycji faktury VAT po 30,46 zł netto doliczając do tej pozycji 23% VAT. VAT naliczony odliczymy, ponieważ nasza sprzedaż jest w całości podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT (różnymi stawkami).
Czy wartość netto podatku akcyzowego należy doliczyć do ceny węgla przyjmowanego na stan magazynu?
Wydaje nam się, że na koszty zespołu 4 "Podatki i opłaty" powinien trafiać tyko podatek akcyzowy od naszej sprzedaży, gdyby była taka podlegająca akcyzie?
Ponieważ nie mamy sprzedaży podlegającej akcyzie na tym kocie powinniśmy mieć zero. Ponadto w kwietniu zapłacimy podatek akcyzowy od zapasu węgla jaki mieliśmy na 31 grudnia 2011 r., a był on zakupiony w 2011 r. bez akcyzy.
Czy ten zapłacony podatek akcyzowy powinien od razu obciążyć koszty, te same jak rozchodowany z magazynu w lutym 2012 r. węgiel, od którego powstał obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?