Pytanie
Dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej chcą zlikwidować spółkę, podzielić się majątkiem i prowadzić działalność indywidualnie. Ich udziały w spółce są równe. Majątek spółki ma być podzielony w ten sposób, że towary handlowe i wyposażenie bierze jeden wspólnik, a nieruchomość - pawilon handlowy (środek trwały) bierze drugi wspólnik.
Czy wartość majątku przejmowana przez każdego wspólnika musi być równa, czy trzeba dokonać jego wyceny?
Czy będzie trzeba od takiej zamiany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?