Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca czynnym podatnikiem VAT, w grudniu 2010 r. zakupiła wyposażenie, które przeznaczone było do nowo otwieranego przedszkola. Były to mebelki, zabawki, kołderki, wyposażenie kuchni, sprzęt audio, telewizory, komputery, wyposażenie biura itp. W grudniu 2010 r. nie odliczono VAT od przedmiotowych zakupów. Wykonywanie usług w ramach przedszkola rozpoczęto w styczniu 2011 r. i w tym też miesiącu wykazano pierwsze przychody. Ponieważ przedszkole nie uzyskało wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta, przedmiotowe usługi opodatkowano stawką podstawową 23%. W dniu 15 listopada 2011 r. podatnik uzyskał wpis do ww. ewidencji i nabył prawo do stosowania zwolnienia z VAT dla przedmiotowych usług.
Czy w związku ze zmianą przeznaczenia ww. towarów wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, podatnik ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego od zakupów przedmiotowych towarów w listopadzie 2011 r., zgodnie z art. 91 ust. 7c u.p.t.u.?
Czy należy skorygować cały podatek naliczony, czy też zastosować strukturę sprzedaży, uwzględniającą wykorzystywanie towarów do działalności opodatkowanej VAT przez większą część roku?
Czy można zastosować w tym wypadku art. 91 ust. 7d u.p.t.u. i przyjąć, że towary te zostały wykorzystane do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego i nie dokonywać korekty?