Pytanie
1. Czy w przypadku wynajęcia basenu szkolnego w godzinach po południowych, w soboty lub niedziele prywatnemu podmiotowi, dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób korzystających w tym czasie z pływalni i czy musi tym samym zapewnić obecność ratownika szkolnego, czy też cała odpowiedzialność spoczywa wówczas na firmie wynajmującej, która zobowiązuje się do korzystania z basenu wraz ze swoim ratownikiem?
2. Czy dyrektor szkoły może wynajmować szkolny basen w niedziele, gdzie zachodzi konieczność zobowiązania pracownika szkoły do jej otwarcia i zamknięcia po skończonych zajęciach, czy też są jakieś przeciwwskazania do pracy w niedzielę?