Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR). Za wykonane usługi klienci z zagranicy pieniądze przesyłają na serwisy, gdzie dalej są transferowane i np. po 3 dniach są na moim koncie przeliczone na zł. Serwisy pobierają prowizje w walucie i niektóre wystawiają fakturę a niektóre nie. W koszty zaliczam do PKPiR kwotę z faktury przeliczona po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury.
Czy ustalamy różnice kursowe pomiędzy prowizjami, jeśli jest inna faktyczna data pobrania prowizji z mojego konta i inna data wystawienia faktury?