Pytanie
Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym od 1 lutego 2013 r. do 27 stycznia 2014 r.
Czy w przypadku, kiedy lekarz medycyny pracy nie dopuści do pracy pracownika, pracodawca może go wysłać na urlop wypoczynkowy?
Czy można rozwiązać umowę o pracę z takim pracownikiem bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 k.p.?
Z jakim dniem rozwiązać umowę o pracę?
Pracownik ma niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2013 r. i 3 dni za styczeń 2014 r. Pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy 6 lat i 7 miesięcy.