Pytanie
Jak należy właściwie interpretować art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p.?
Czy w przypadku gdy drzewo rozwidla się poniżej 130 cm na trzy pnie, należy oprócz naliczenia opłaty jak za 3 szt. drzew w sentencji decyzji zrobić zapis zezwalający na usunięcie również 3 szt. drzew?
Czy naliczyć tylko opłatę za usunięcie 3 szt. drzew, a w sentencji decyzji zrobić zapis zezwalający na usunięcie 1 szt. drzewa?
Jest to istotne przy ewentualnym uzależnieniu decyzji od wykonania nasadzeń kompensacyjnych (zwłaszcza przy odroczeniach).