Pytanie
Jeżeli wójt zawarł umowę na zadanie inwestycyjne w 2008 r. z płatnością w 2015 r. i nie wykazywał jej w WPF (przedsięwzięcie) i nie miał żadnego upoważnienia rady (pomijając odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), to czy wobec obowiązujących przepisów rozporządzenia MF w sprawie klasyfikowania tytułu dłużnych... umowę taką należało zaliczyć do długu JST?
A następnie wykazać to w Rb-Z jako zobowiązanie z tytułu "kredytów i pożyczek" do czasu zapłaty oraz zaplanować środki w planie wydatków inwestycyjnych na jej zapłatę w 2015 r.?