Pytanie
Szpital ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu drukarek fiskalnych. Drukarki fiskalne podpięte są pod system finansowo-księgowy. Po wprowadzeniu danych do paragonu w momencie drukowania na drukarce fiskalnej paragonu fiskalnego drukuje się na drukarce podpiętej pod system finansowo księgowy faktura VAT do paragonu, która jest ewidencjonowana w systemie finansowo-księgowym i stanowi podstawę dla ewidencji dla celów VAT. Paragon podpinany jest pod kopię faktury, a oryginał faktury wręczany jest klientowi. Powyższe rozwiązanie podyktowane jest tym, że:
1) szpital prowadzi działalność w kilku lokalizacjach i tylko dzięki podpięciu drukarek fiskalnych pod system finansowo księgowy jest bieżąca informacja o stanie gotówki przyjętej w punktach poboru gotówki,
2) szpital prowadzi szczegółową analizę przychodów w podziale na asortyment wykonywanych usług oraz na miejsce ich powstania.
Szpital chciałby (ograniczając koszty drukowania faktur) dokonać zmiany postępowania w zakresie przekazywania klientowi dokumentu potwierdzającego obrót i wręczać klientowi paragon, a tylko w przypadkach kiedy klient wyraźnie życzy sobie wystawienia faktury pozostawiać paragon pod kopią faktury, a wręczać oryginał faktury. W systemie finansowo-księgowym ze względów przytoczonych powyżej nadal ewidencjonowane byłyby poszczególne obroty na drukarce fiskalnej jako faktury VAT do paragonu fiskalnego.
Czy powyższe postępowanie będzie prawidłowe pod kątem rozliczeń podatkowych?
Klient będzie bowiem posiadał paragon, a podstawą do ewidencji finansowo-księgowej będą faktury VAT do paragonu.
Czy w takim przypadku istnieje konieczność drukowania faktur VAT do paragonu, jeśli są one w ewidencji systemu finansowo-księgowego (podgląd elektroniczny z możliwością wydrukowania dla celów ewentualnej kontroli)?