Pytanie
Stowarzyszenie "Młodzi demokraci" posiada w statucie następujący zapis:
b) "pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych,
c) upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych;
d) inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej;
e) ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
f) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej;
g) ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole;
h) propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych;
i) promocja ekologii i ochrony środowiska;
j) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych;
k) działanie na rzecz zwiększenia obronności kraju."
Czy stowarzyszenie może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?