Pytanie
Jako osoba fizyczna prowadziłam działalność gospodarczą w domu, wyodrębniając na ten cel część mieszkania. Do kosztów wprowadzałam kwotę amortyzacji mieszkania wynikająca z zastosowania proporcji udziału wyodrębnionej części z całości mieszkania i zastosowałam ją do wartości zakupu z aktu notarialnego oraz kwoty zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego. Od grudnia będę wynajmować na działalność gospodarczą nowe pomieszczenie, za co otrzymam fakturę najmu.
Czy w tej sytuacji powinnam wycofać z ewidencji środków trwałych (poprzez likwidację) wprowadzone mieszkanie i przestać uwzględniać w kosztach kwotę odsetek od spłacanego kredytu?