Pytanie
Rolnik posiada 1,2 ha gruntu rolnego. W roku 2012 r. sprzedał część tego gospodarstwa (0,60 ha). Kupującym była osoba fizyczna, która po nabyciu tej części stała się posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,1 ha. Przy umowie sprzedaży nieruchomości został pobrany PCC, gdyż w umowie nie zaznaczono, że grunt nabywany jest na cele powstania gospodarstwa rolnego i w takim charakterze jest używany.
Czy sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy sprzedawca w przypadku zwolnienia musi złożyć PIT 39 czy też nie?