Pytanie
Spółka jawna posiada budynek użytkowy, w którym prowadzi na parterze sklep detaliczny a na piętrze dom weselny. Przy budowie tego budynku spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT (budowa trwała z przerwami od 2000 do końca stycznia 2009 r.) W miesiącu sierpniu 2009 r. spółka wynajęła piętro budynku osobie fizycznej na wesele na cztery dni (od piątku do poniedziałku włącznie). Nie organizowała wesela – jedynie wynajęła salę balową i kuchnię z zapleczem i wyposażeniem. Najemca organizował wesele we własnym zakresie w tym wynajętym lokalu. Spółka posiada na okoliczność wynajmu umowę na wynajem sali oraz paragon fiskalny z uwidocznioną usługą: "wynajem sali" za kwotę 6000 zł brutto, w tym podatek VAT 22%.
Czy taki jednorazowy wynajem całego piętra (sala, kuchnia, zaplecze, wyposażenie) jest pierwszym zasiedleniem (art. 2 pkt 14 u.p.t.u.) w rozumieniu ustawy o VAT i czy w związku z tym sprzedaż piętra tego lokalu będzie mogła korzystać ze zwolnienia w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.?