Pytanie
Spółka prowadziła dotąd sprzedaż wyłącznie opodatkowaną stawkami 8% i 23%. W 2011 i 2012 r. nabywała nieruchomości ze stawką zw. i 23%. Większość nieruchomości spółka nabywała od osób fizycznych. Odliczyła VAT naliczony. Nieruchomości te nie były zaliczane do ewidencji jako środki trwałe, tylko były wykazywane w bilansie jako inwestycje w nieruchomości. W 2012 r. spółka sprzedała je, częściowo ze stawką 23%, a częściowo ze stawką zw. Wartość transakcji sprzedaży ze stawką zw. stanowi aż 27% łącznej dotychczasowej sprzedaży w 2012 r.
Czy spółka powinna skorygować VAT odliczony przy nabywaniu nieruchomości opodatkowanych przy sprzedaży stawką zw.?
Chodzi głównie o VAT naliczony z faktur od biura pośrednictwa nieruchomości za usługi świadczone przy nabywaniu nieruchomości, z kancelarii, ewentualnie jakieś faktury za materiały biurowe wykorzystane przez księgową. Spółka nie poniosła innych kosztów związanych z zakupem i sprzedażą ww. nieruchomości.
Czy Spółka powinna ustalić strukturę i rozliczać VAT zgodnie z tą strukturą?
A może należy uznać sprzedaż za sporadyczną i odliczać cały VAT naliczony?
Czy jako nieruchomość (bez względu na to, czy zaliczana w bilansie do inwestycji, czy do środków trwałych) nie powinna być uwzględniana w ustalaniu struktury, a cały VAT przy nabyciu można było odliczyć?