Pytanie
Spółka X (leasingobiorca) zawarła ze spółką A (leasingodawca) umowę leasingu samochodów osobowych na okres 3 lat spełniającą kryteria leasingu operacyjnego (art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Dwa z samochodów objętych ww. umową leasingu zostały następnie przez spółkę X wynajęte spółce Y. Spółka X pobiera od spółki Y opłatę za najem równą racie leasingowej. Umowa najmu została zawarta na taki sam okres jak umowa leasingu. Samochody są własnością Spółki A (leasingodawcy) i są przez nią amortyzowane.
Czy spółka Y musi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów używanych w ramach umowy najmu, aby zaliczyć opłaty za najem do kosztów uzyskania przychodu?